Norme privind adoptia

Norme privind adoptia​

Persoanele care se prezinta in adapost in vederea adoptiei se vor legitima obligatoriu la intrarea in unitate si va fi trecut in registrul persoanelor intrate, tinut de catre firma care asigura paza in baza si vor respecta regulamentul de ordine interioara.

Art. 20 (1)În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea consiliului local, respectiv prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Slatina.
(2)Achitarea sumelor se va face în termenul stabilit prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Slatina.

CAPITOLUL VII: Revendicarea şi adopţia Art. 21
(1)Câinii din adăposturile publice sunt revendicaţi, pe baza declaraţiei-angajament, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la ordonanţa de urgenţă.
(2)Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să înapoieze câinii revendicaţi imediat după înregistrarea şi verificarea veridicităţii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru. (3)Câinii fără stăpân pot fi revendicaţi pe toată perioada de staţionare în adăposturile publice.
(4)În perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare.
(5)După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în adăpost, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

Art. 22 (1)Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament al cărei model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la ordonanţa de urgenţă.
(2)Cererile de adopţie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat.

Art. 23 (1)În cazul în care câinele adoptat va fi ţinut întrun spaţiu deschis aflat pe proprietatea privată, adoptatorul trebuie să facă dovada proprietăţii sau posesiei unei suprafeţe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuşti, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.
(2)În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuinţa adoptatorului, acesta trebuie să facă dovada existenţei unei suprafeţe locative de minimum 2,5 metri pătraţi pentru fiecare câine adoptat.

Art. 24 (1)Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi adăposteşte într-un blocul de locuinţe în care există asociaţie de proprietari, aceasta trebuie să prezinte la momentul depunerii cererii de adopţie acordul asociaţiei de proprietari.
(2)În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi adăposteşte într-un imobil, altul decât bloc de locuinţe prevăzut la alin. (1), în care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie şi acordul vecinilor.
(3)Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin adăposturi, precum şi persoanele fizice şi juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, care intenţionează să adăpostească animalele adoptate în afara ţării, sunt exceptate de la obligaţia prezentării acordului vecinilor.

CAPITOLUL VIII: Adopţia la distanţă a câinilor fără stăpân. Prelungirea perioadei de staţionare în adăpost a câinilor nerevendicaţi, neadoptaţi direct şi neadoptaţi la distanţă

Art. 25 (1)Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
(2)Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii-angajament al cărei model este prevăzut la anexa nr. 4.
(3)Formularul prevăzut la alin. (2) poate fi completat şi semnat şi în format electronic, fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor.
(4)Câinii adoptaţi la distanţă trebuie identificaţi, înregistraţi în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti special destinate.
(5)După completarea formularului de adopţie la distanţă şi identificarea câinilor adoptaţi prin această procedură, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să prelungească termenul de adăpostire a câinilor adoptaţi pe durata respectării de către adoptator a obligaţiilor materiale asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă.
(6)Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să îl anunţe, în termen de două zile lucrătoare, pe adoptatorul la distanţă în legătură cu orice situaţie care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat.

Art. 26 (1)Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.
(2)Cheltuielile de întreţinere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv prin hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(3)La stabilirea sumei prevăzute la alin. (2) se vor lua în calcul prin deviz estimativ următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, materiale.
(4)Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va publica şi va actualiza pe site-ul oficial al instituţiei, în termen de 30 de zile, spre informare, lista costurilor estimative pentru hrana uscată, medicamente de uz veterinar şi unele materiale, conform preţurilor de pe piaţă.
(5)Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoştinţă adoptatorilor la distanţă de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale aparţine adoptatorului, care trebuie să şi-o exprime în termen de 24 de ore de la luarea la cunoştinţă a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.
(6)Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să utilizeze donaţiile efectuate de persoanele care adoptă la distanţă, numai pentru întreţinerea şi, după caz, tratarea câinilor adoptaţi prin această procedură.
(7)Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă sau dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut la alin. (5).
(8)Numărul câinilor adoptaţi la distanţă de o persoană nu este limitat.

Art. 27 (1)Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să dea curs cererilor de adopţie la distanţă în limita capacităţii de adăpostire.
(2)Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, numărul celor adoptaţi la distanţă nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în adăposturi.
(3)Pe perioada staţionării în adăposturile publice, câinii fără stăpân adoptaţi la distanţă pot fi preluaţi oricând de către adoptatori sau pot fi adoptaţi în condiţiile prevăzute la art. 22, cu acordul adoptatorului la distanţă.

Art. 28 (1)Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă, dacă există spaţii suficiente de cazare şi resurse financiare pentru întreţinerea lor.
(2)Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a împuternicitului primarului, pentru fiecare câine în parte.

woman-playing-with-dog.jpg