Atributii

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (la data 16-mar-2014 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2014 ) (la data 29-apr-2002 actul a fost aprobat de Legea 227/2002 ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Read more

Regulament de ordine interioara

Ordinul-1-2014 legea-544-2001 Anexa Ordinul 1-2014 -norma privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân Ordonanta-urgenta-155-2001 Legea-258-2013 Legea-205-2004 Legea-9-2008 Hotarirea-1059 Anexa Hot.10592013 -norme-metodologice de aplicare a OUG 155 – 2001 hotarirea-955-2004 Anexa 1- Hot. 955- 2004 Anexa 2 Hot. 955 -2004 Anexa 3 Hot. 955 – 2004

Read more
1 2