ANUNT: Concurs de ocupare a posturilor vacante din cadrul SPGCFS

Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina, cu sediul în Slatina, str. Prunilor nr. 8,
judetul Olt, organizează concurs în data de 15 decembrie 2022, ora 10 00 – proba scrisă şi în data de 19
decembrie 2022, ora 12 00 – interviul, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor contractuale
vacante, conform HG 286/2011,după cum urmează:
Compartiment Administrativ
– Muncitor calificat grad IV – ingrijitor animale inclusiv animale de companie – 5 posturi
– Șofer – 2 posturi
Compartiment Achizitii publice
– Inspector de specialitate – grad II – 1 post
Compartiment Juridic – Resurse Umane – Relatii cu publicul
– Paznic – 1 post
Conditii specifice de participare la concurs:
Inspector de specialitate, gr II
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă;
– cursuri expert achizitii publice absolvite cu diploma acreditata.
– vechime in specialitate studiilor si in achizitii publice: minimum 3 ani;
Șofer
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii generale (cu certificat de capacitate absolvent al
învățământului de 8 clase sau 10 clase);
– permis de conducere categoria B, C
– vechime în munca: minimum 6 luni
Muncitor calificat grad IV – ingrijitor animale inclusiv animale de companie
– studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a scolii generale (inclusiv
certificat de capacitate pentru absolventii cursurilor de scoala generala de 8 clase sau 10 clase);
– nu necesita vechime în munca.
Paznic:
– studii – minim 8 clase
– nu necesita vechime în munca.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 21.11.2022 – 07.12.2022 inclusiv, la
sediul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Slatina, judeţul Olt, din strada
Prunilor, numarul 8.
Concursul va fi organizat la sediul din Slatina, str. Prunilor nr. 8, jud. Olt.
Bibliografia şi conţinutul dosarului de participare se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul
www.spgcfs-slatina.ro .
Relaţii suplimentare se pot obţine prin secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei şi la
telefon: 0249.707.408 sau mobil: 0731.020.602.