ANUNT: Concurs de ocupare a posturilor vacante din cadrul SPGCFS

Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina, cu sediul în Slatina, str. Prunilor nr. 8,
judetul Olt, organizează concurs la sediul institutiei în data de 28 octombrie 2022, ora 10 00 – proba scrisă şi în data de 01 noiembrie 2022, ora 12 00 – interviul, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant, conform HG 286/2011,după cum urmează:
Compartiment Achizitii publice
Inspector de specialitate – grad II – 1 post
Compartimentul Achizitii publice
Pentru postul de Inspector de specialitate, gr II

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • cursuri expert achizitii publice absolvite cu diploma acreditata.
 • vechime in specialitate studiilor si in achizitii publice: minimum 3 ani;
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 07.10.2022 – 20.10.2022 inclusiv, la
  sediul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Slatina, judeţul Olt, din strada Prunilor, numarul 8.
  Concursul va fi organizat la sediul din Slatina, str. Prunilor nr. 8, jud. Olt.
  Bibliografia şi conţinutul dosarului de participare se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul
  www.spgcfs-slatina.ro .
  Relaţii suplimentare se pot obţine prin secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei şi la
  telefon: 0249.707.408 sau mobil: 0731.020.602.