Anunț concurs post vacant

Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina, cu sediul în Slatina, str. Prunilor nr. 8,
judetul Olt, organizează concurs în data de 13 iulie 2022, ora 10 00 – proba scrisă şi în data de 18 iulie 2022,
ora 12 00 – interviul, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant, conform HG
286/2011,după cum urmează:
Compartiment Administrativ
Inspector de specialitate – grad II – 1 post
Conditii specifice de participare la concurs:
Pentru postul de inspector de specialitate grad II

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată,
  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor si in munca: minimum 5 ani
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 22.06.2022 – 05.07.2022 inclusiv, la
  sediul Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân al municipiului Slatina, judeţul Olt, din strada
  Prunilor, numarul 8.
  Concursul va fi organizat la sediul din Slatina, str. Prunilor nr. 8, jud. Olt.
  Bibliografia şi conţinutul dosarului de participare se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul
  www.spgcfs-slatina.ro .
  Relaţii suplimentare se pot obţine prin secretarul comisiei de concurs, la sediul instituţiei şi la
  telefon: 0249.707.408 sau mobil: 0731.020.602.