ANUNT:  Concurs de ocupare a posturilor vacante din cadrul SPGCFS

Serviciul purblic de gestionare a cainilor fara stipan Slatina, cu sediul in Slatina, str. Prunilor nr.
8, judetul Olt, organizeaza concurs in data de 04 aprilie 2022, ora 10:00proba scrisa si in data de 07
aprilie 2022, ora 12:00 – interviul
, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata posturilor contractuale
vacante, conform HG 286/2011, dupa cum urmeaza:

Compartiment Achizitii publice
Inspector de specialitate – grad II 1 Post
Compartimentul Contabilitate
Inspector de specialitate – grad II 1 Post