Anunt – organizare de concurs pentru ocupare posturi vacante

Serviciul public de gestionare al cainilor fara stapan Slatina, cu sediul in Slatina, str. Prunilor nr. 8, judetul Olt, organizeaza concurs in data de 09 iunie 2021, ora 10:00 - proba scrisa si in data de 11 iunie 2021, ora 12:00 - interviul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor contractuale vacante, conform HG 286/2011, dupa cum urmeaza:
Compartiment Achizitii publice:
Inspector de specialitate - grad II - 1 post
Compartiment Contabilitate:
Inspector de specialitate - grad II - 1 post