Stop Agresivitatii!!!

Contravenţii contra persoanelor

Art. 592.

Se pedepseşte cu închisoare poliţienească de la 5 la 15 zile şi amendă de la 500 la 1.500 lei acela care aţâţă sau nu opreşte câinele său când se dă la trecători, chiar dacă nu le-a cauzat vreo vătămare.

CAPITOLUL VII Contravenţii contra protecţiei animalelor

Art. 593.

Se pedepsesc cu închisoare poliţienească de la 5 la 20 zile şi amendă de la 100 la 500 lei acela care, în public, săvârşeşte acte de cruzime sau tortură faţă de animale.

Se consideră de asemenea acte de cruzime sau de tortură, dacă sunt săvârşite în public:

1. supunerea animalelor la poveri mai presus de puterile lor sau la oboseli excesive;

2. întrebuinţarea animalelor la munci pentru care sunt inapte din cauza vârstei, boalei, infirmităţii sau rănilor;

3. părăsirea animalelor infirme, rănite sau bolnave;

4. bătaia cu nesocotinţă;

5. înţeparea sau îmboldirea animalelor cu instrumente sau unelte ascuţite pentru a le stimula la muncă sau la mers, ori pentru a le face să se ridice când sunt căzute, rănite sau bolnave;

6. transportul de păsări sau alte animale mici, legate de picioare şi atârnate cu capul în jos;

7. întrebuinţarea animalelor la jocuri sau spectacole publice ce comportă suferinţe sau cruzimi;

8. supunerea animalelor, fie chiar în scop ştiinţific sau didactic, la experienţe de natură a provoca mila sau desgustul, cu excepţia experienţelor făcute în clinicile universitare şi institutele ştiinţifice de specialitate, sub stricta supraveghere şi răspundere a profesorului sau directorului institutului;

9. tăierea animalelor pe străzi sau în alte locuri publice prin natura lor.

Art. 594.

Se pedepseşte cu închisoare poliţienească de la una la 10 zile şi amendă de la 50 la 1.000 lei acela care:

1. săvârşeşte vreunul din actele prevăzute în alin. 1 şi 2, punctele 1, 2, 4 şi 5, ale art. 593, fără să existe condiţia publicităţii;

2. dresează animale prin mijloace barbare;

3. distruge cuiburile păsărilor folositoare.