Atributii

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (la data 16-mar-2014 a se vedea referinte de aplicare din Norma din 2014 ) (la data 29-apr-2002 actul a fost aprobat de Legea 227/2002 ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Art. 1 (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Ordonanta-urgenta-155-2001